top of page

Algemene voorwaarden

Garantie

Roestvrij stalen sieraden (ofwel RVS of stainless steel) verkleuren niet, je kan met het product om douchen. Dit betekent niet dat het gedragen kan worden tijdens het zwemmen in chloor. Overmatig gebruik van chloor kan de lagen in het product aantasten waardoor de kleur kan veranderen. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de bij het product vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Bedenktijd

 

De consument kan de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 10 dagen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, het product heeft ontvangen. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de verpakking en het product. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het product mag niet gebruikt worden en later retour worden gestuurd. Items worden bij verzending naar de consument en bij eventuele terugkomst altijd gecontroleerd op eventuele gebreken.De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer hier niet op een zorgvuldige manier mee om is gegaan.

Privacy & Cookies

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Wix maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wix behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Klachten

Klachten moeten binnen acceptabele tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd contact opnemen met de klantenservice via klantenservice@rebelliousstatement.nl. Op onze sieraden geven wij een garantie van zes weken. Op kledingstukken geven wij een garantie van twee weken.

Betaalmogelijkheden

- iDeal

- Klarna

- Wix cadeaukaart

Payment Methods
bottom of page